IJKA семинар с Като Сенсей / 9 Дан / – главен инструктор на IJKA

Okinawan Karate Seminar
09/06/2019
International karate seminar
30/06/2019
Show all

IJKA семинар с Като Сенсей / 9 Дан / – главен инструктор на IJKA

When:
20/07/2019 @ 08:00 – 22:00 Europe/London Timezone
2019-07-20T08:00:00+01:00
2019-07-20T22:00:00+01:00
Where:
Клуб по бойни изкуства "Грифон"
КОБУКАН ДОДЖО
Contact:

English version below

International Japan Karate Association
и
КБИ ГРИФОН

Организират

IJKA Шотокан Карате До семинар и изпит за Технически степени

Гр.Сливен , Hombu Dojo Kobukan – Balkan HQ

Имаме удоволствието да поканим всички, които искат да се потопят в необятния свят на Карате-то на Като Сенсей и да отпразнуваме заедно неговият рожден ден.

Инструктор:
Шихан Садашиге Като /9-ти Дан / – главен инструктор на IJKA

Място: Кобукан Доджо, гр. Сливен ул.“Планинска“ №11 https://goo.gl/maps/TcNxo9s4myaBkS3AA

Време:
20 Юли 2019 г. (събота)
– Тренировки от 10.00 ч. и15.00 ч.

21 Юли 2019 г. (неделя)
– Тренировки от 10.00 ч. и 15.00 ч.

Настаняване: хотел „Горски кът“ http://www.gorskikat.com/
Местоположение: https://goo.gl/maps/XQZfUjga7gxgazHS9

Цени:
– Нощувка със закуска 25 лв.
– Само нощувка 20 лв.

Вноска участие:
Всички тренировки: 80 лв.
3 тренировки 70 лв.
2 тренировки 50лв.
1 тренировка 30 лв.

Изпит за ученически и майсторски степени. Кандидатите трябва да са участвали в семинара, да представят IJKA будо-паспорт или предишна диплома за да удостоверят степента си.
За изпит за Дан степени кандидатите да попълнят формуляри: http://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/EXAM_FORM-IJKA.pdf
и да приложат 2 паспортни снимки.
Yudansha Kai формуляр: заявление за членство в IJKA Yudansha-Kai. https://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/YUDANSHAKAI-Apl.Form-1269642640.pdf
Членски внос за IJKA Yudansha-Kai за 3 години: 15€
Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / https://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/zaivlenie_budo_passport-IJKA.pdf /
Вноска за изпит IJKA:
1 Dan 60+60=120 €
2 Dan 80+60=140 €
3 Dan 110+60=170 €
4 Dan 150+60=210 €
5 Dan 190+80=270 €
6 Dan 250+100=350€
7 Dan 350+200=550€
Кандидатите за изпит подават попълнени формулярите за изпит и за Юданшакай (полезни документи на сайта) + 2 паспортни снимки + вноската за изпит + вноската за Юданшакай (15€) преди първата тренировка на семинара при главния инструктор на IJKA – България.
За допълнителна информация: Сенсей Антон Въндев, гл. инструктор на КБИ Грифон тел.0882433899

International Japan Karate Association
and
CMA GRIFON

Organize

IJKA Shotokan Karate Do a Technical Seminar and Grading Exam

Sliven, Hombu Dojo Kobukan – Balkan HQ

We have the pleasure to invite everyone who wants to immerse themselves in the vast world of the Karate of Kato Sensei and celebrate his birthday together.

Instructor:
Shihan Sadashige Kato / 9th Dan / – IJKA’s chief instructor

Place: Kobukan Dojo, Sliven 11 Planinska Str. Https://goo.gl/maps/TcNxo9s4myaBkS3AA

Time:
20 July 2019 (Saturday)
– Training from 10.00 am and from 5 pm

21 July 2019 (Sunday)
– Training from 10.00 am and 3.00 pm

Accommodation: Hotel “Gorski kat” http://www.gorskikat.com/
Location: https://goo.gl/maps/XQZfUjga7gxgazHS9

Prices:
– Bed & Breakfast 25 BGN

Seminar fee:
All workouts: 80 BGN
3 workouts 70 BGN
2 workouts BGN
1 workout 30 BGN

Exam for student and master degrees. Candidates must have participated in the seminar, submit an IJKA passport or a previous diploma to certify their degree.
For the Dan Degrees Exam, applicants can fill out forms: http://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/EXAM_FORM-IJKA.pdf
and apply 2 passport photos.
Yudansha Kai form: application for membership in IJKA Yudansha-Kai. https://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/YUDANSHAKAI-Apl.Form-1269642640.pdf
Membership fee for IJKA Yudansha-Kai for 3 years: € 15
Issue fee for Budo-passport of IJKA – 20 BGN / https://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/zaivlenie_budo_passport-IJKA.pdf /

For further information: Sensei Anton Vandev, Instructor of CMA Gryphon tel. 00359882433899

https://www.facebook.com/events/388449065212729/

Leave a Reply